Η Systemlan ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο έργα για λογαριασμό του ΤΕΙ Αθηνών. Το πρώτο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού συστοιχίας servers 8+1 nodes που θα καλύψει τις ανάγκες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει συστοιχία πολυεπεξεργασίας  με Intel Dual Xeon  Rack Servers & I-SCSI Storage καθώς και την εγκατάσταση σε rack (8+1) κόμβοι (8 compute nodes+1frontend) με σύνδεση δικτύου υψηλής ταχύτητας 10G,  storage και λοιπός εξοπλισμός σε Red Hat OS.

Εκτός της Systemlan, στον εν λόγω διαγωνισμό είχαν αρχικά καταθέσει προσφορά η εταιρεία TAHOE. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 50.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ακόμα, η Systemlan ανέλαβε τμήμα του εξοπλισμού διαγωνισμού για λογαριασμό της Σχολής Γραφικών Τεχνών, αξίας 65.000 ευρώ. Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού τόσο για το τμήμα τεχνολογίας των Γραφικών Τεχνών όσο και για το τμήμα Φωτογραφίας, με συνολικό προϋπολογισμό 180.000 ευρώ. Στο διαγωνισμό έχουν καταθέσει προσφορές και οι εταιρείες Intersys και Spectra Tech.