Η Systemlan ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο που αφορά στην προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (server και λογισμικό) για λογαριασμό του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην προμήθεια τριών (3) κεντρικών συστημάτων Enterprise Servers, τα οποία προορίζονται να αντικαταστήσουν τα ήδη υπάρχοντα Κεντρικά Συστήματα server Sun Enterprise, και το λογισμικό αυτών (Solaris, Informix Dynamic  server Workgroup Edition, Informix Microfocus Object Cobol Developer). Ακόμα, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια  λοιπού εξοπλισμού καθώς και την παροχή  υπηρεσιών migration.

Εκτός από τη Systemlan, είχα αρχικά καταθέσει προσφορά και η εταιρεία General Data Business. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 100.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.