Η Teledome κατέθεσε αγωγή -στις 30 Δεκεμβρίου 2008- ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του ΟΤΕ και του νομίμου εκπροσώπου της, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Παναγή Βουρλούμη, ως υπευθύνων για την αποζημίωσή της για ζημίες ύψους 52.889.663,87 ευρώ, τις οποίες υπέστη από τη διακοπή των παρεχόμενων προς αυτήν υπηρεσιών στις 12/9/2008.

Η συζήτηση της υποθέσεως έχει προσδιορισθεί για τον Μάρτιο του 2009.