Η Telenavis Hellas ολοκλήρωσε το έργο "Ενοποιημένο Περιβάλλον για την παροχή Γεωγραφικών Πληροφοριών στους Πολίτες του Δήμου Καλαμάτας" συνολικού προϋπολογισμού 231.455 ευρώ και διάρκειας 10 μηνών, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το αντικείμενο του έργου ήταν η προμήθεια των αναγκαίων υποδομών σε υλικό και λογισμικό καθώς και η ανάπτυξη των απαραίτητων εφαρμογών για τη δημιουργία ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS) στο Δήμο Καλαμάτας.

Οι εφαρμογές που προσφέρει το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα προορίζονται είτε για χρήση εσωτερική, από το προσωπικό του Δήμου ή για χρήση από τους Πολίτες μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης του Δήμου. Ειδικότερα, η εφαρμογή διαδικτυακής ενημέρωσης του επισκέπτη, ή του δημότη στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, συνδυάζει μια σειρά από υπηρεσίες (δρομολόγηση-διαδρομές-σημεία ενδιαφέροντος-δορυφορική εικόνα- εισαγωγή αιτημάτων με βάση τον χάρτη) που στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται μέσα από τη δικτυακή πύλη του Δήμου www.kalamata.gr.