Το λογισμικό Soft1 και τη λύση Κέρβερος-S1 επέλεξε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, η Falcon Security.

Την ανάλυση και την υλοποίηση του έργου ολοκλήρωσε η Terracom Πληροφορική, συνεργάτης της SoftOne στη ΒΔ Ελλάδα, η οποία ανέπτυξε τη λύση Κέρβερος-S1 με τα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SoftOne. Με την αξιοποίηση του νέου συστήματος έχει επιτευχθεί, η ενιαία διαχείριση επιμέρους εξειδικευμένων λειτουργιών όπως παρακολούθηση των σημάτων συναγερμού από το πρότυπο Κέντρο Λήψης Σημάτων της εταιρείας, διαχείριση των εγκαταστάσεων συστημάτων ασφαλείας και υλικοτεχνική παρακολούθησή τους, οργάνωση και παρακολούθηση των εισπρακτόρων και του τμήματος service.