Η Τhenamaris Ship Management υπέγραψε σύμβαση με την Navarino και τον Immarsat για την εγκατάσταση του Fleet Xpress σε όλα τα πλοία που βρίσκονται κάτω από τη διαχείρισή της.

Το roll out των εγκαταστάσεων έχει ξεκινήσει ήδη, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα δύο επόμενα χρόνια.
Η εγκατάσταση του Fleet Xpress συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του στόλου της Thenamaris, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως αύξηση ταχύτητας και ποιότητας σύνδεσης, μείωση κόστους και καλύτερη αξιοποίηση των επιχειρηματικών εφαρμογών. “H βελτίωση του connectivity που θα φέρει το Fleet Xpress θα επηρεάσει θετικά στο crew welfare, καθώς επίσης και στη διασύνδεση των εφαρμογών που τρέχουν στα πλοία με τις κεντρικές υποδομές IT της Thenamaris” δηλώνει στο NetFAX o Xρήστος Γεωργίου, IT Manager της Thenamaris.

Ο εκσυγχρονισμός της υποδομής και των εφαρμογών του στόλου είναι κάτι στο οποίο η Διεύθυνση Πληροφορικής της Thenamaris θα επενδύσει πολύ στα επόμενα χρόνια – πρόκειται για μια απόφαση που έχει παρθεί και ενισχύεται ακόμα περισσότερο με την εγκατάσταση του Fleet Xpress. Ο στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι οι υπηρεσίες IT που παρέχονται στα πλοία που διαχειρίζεται να είναι του ίδιου υψηλού επιπέδου με τις αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχονται στο γραφείο υπερνικώντας τα δύο βασικά εμπόδια: την απόσταση της IT υποδομής και την απόσταση των τελικών χρηστών από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.