Η Top Vision ανέλαβε το έργο κατασκευής, προμήθειας και τοποθέτησης 50 συστημάτων σειράς προτεραιότητας i.Queue, σε ισάριθμα καταστήματα της ΔΕΗ ανά την Ελλάδα, για λογαριασμό της διεύθυνσης πωλήσεων της εταιρίας, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό.

 Η συγκεκριμένη προμήθεια θα συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της ΔΕΗ μέσω της εξάλειψης του συνωστισμού και του εκνευρισμού που παρατηρείται σε ώρες αιχμής και θα δώσει την δυνατότητα στα στελέχη της διεύθυνσης πωλήσεων να λαμβάνουν έγκαιρες αποφάσεις μέσω άμεσης ενημέρωσης που θα μπορούν να λαμβάνουν για την ροή εξυπηρέτησης στα καταστήματα με την λήψη σχετικών στατιστικών αναφορών σε πραγματικό χρόνο.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των συστημάτων σειράς προτεραιότητας i.Queue γίνεται εξολοκλήρου από την Top Vision. Η προηγμένη λειτουργικότητα των Συστημάτων καθιστά εφικτή την ένταξή τους σε οποιοδήποτε μηχανογραφικό περιβάλλον, τον έλεγχό τους από απόσταση και την εύκολη συγκέντρωση και επεξεργασία, μέσω εφαρμογής τεχνολογίας web, αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων προς αξιοποίηση.