Το Oracle Cloud προκειμένου να αναλύσει την χρήση του Ha:mo RIDE, μιας υπηρεσίας φορητού διαμοιρασμού ultra-small την οποία τοποθετεί στο έργο επαλήθευσης του συστήματος μεταφορών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα Ha:mo, επέλεξε η Toyota Motor Corporation.

Η τελευταία χρειάζεται να αναλύει τόσο την χρηστικότητα όσο και την αποτελεσματικότητα μιας υπηρεσίας διαμοιρασμού που με τη σειρά της ανταποκρίνεται σε ποικίλες ανάγκες, όπως λ.χ. η άμεση μεταφορά σε καθημερινούς προορισμούς (γραφείο, σχολείο, καταστήματα), σύνδεση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς κ.ά.