Η Tredit S.A. -μαζί με τις εταιρείες PTV AG, EKETA – IMET, ALA Planning Partnership (Environmental) Ltd- ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων της Κύπρου, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για το Σχεδιασμό Συστήματος Υπεραστικών Δημοσίων Συγκοινωνιών στους Διευρωπαϊκούς άξονες (ΤΕΝ-Τ) της Κύπρου».

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό του Συστήματος Υπεραστικών Δημοσίων Συγκοινωνιών της Κύπρου, με δίκτυο αναφοράς το Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο της Χώρας (TEN-T), έχοντας ως στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση της σύνδεσης των βασικών πόλεων της Χώρας (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμόχωστου και Πάφου) μεταξύ τους, της σύνδεσης των πόλεων αυτών με ειδικές χρήσεις γης (αεροδρόμια, λιμάνια, πανεπιστήμια κλπ.), αλλά και της σύνδεσης των ίδιων πόλεων με βασικούς τουριστικούς προορισμούς της Κύπρου, κάνοντας χρήση Υπεραστικών Δημοσίων Συγκοινωνιών.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 490.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.