Η Uni Systems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας που αφορά στη λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Δομοκού, για την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης».

Αναλυτικότερα, το έργο αφορά στην υλοποίηση των Υποέργων 1 «Ενοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών Δήμου Δομοκού» και 2 « Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού και τυποποιημένου λογισμικού Δήμου Δομοκού». Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 51.703 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.