Η Uni Systems, ανέλαβε την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στον OTE A.E.

Με την υλοποίηση του έργου, η Uni Systems αναλαμβάνει την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, διαδικασίες οι οποίες απλουστεύονται, μεγιστοποιώντας έτσι τη δυναμική του οργανισμού.

Παράλληλα, το νέο σύστημα θα διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα του συνόλου των εργαζομένων, καθώς θα τους παρέχει αυξημένες δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης στα θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Το εν λόγω σύστημα, θα βασιστεί στην πλήρη αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών, των δυναμικών επιχειρησιακών ροών εργασίας, των λειτουργικών δυνατοτήτων και των τεχνικών χαρακτηριστικών της πλατφόρμας Oracle PeopleSoft HCM.