Η Uni Systems αναβάθμισε το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών που προσφέρει στην περιοχή των λύσεων για Data Centers, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των απαραίτητων πιστοποιήσεων Cisco Advanced Data Center Network Infrastructure Specialization V2.0 (DCNI) και Advanced Data Center Storage Networking Specialization V3.0 (DCSN).

Οι πιστοποιήσεις αυτές αφορούν  σε όλο το εύρος του χαρτοφυλακίου λύσεων Cisco Data Center (DC), που καλύπτει τις περιοχές DC Security με τα προϊόντα Cisco Firewall/Intrusion Detection Services Modules, DC Ethernet Switching με την οικογένεια προϊόντων Nexus switches, DC Application Services με την οικογένεια Application Control Engines και Storage Switching Systems με την οικογένεια MDS. Η προστιθέμενη αξία των πιστοποιήσεων είναι η ανάδειξη σημαντικών πλεονεκτημάτων των λύσεων Cisco Data Center, που διασφαλίζουν την προστασία της υπάρχουσας επένδυσης,  παρέχουν εικονικοποίηση (Virtualization) και ασφάλεια δεδομένων  και επιτρέπουν την ενοποίηση με ευέλικτες και έξυπνες πλατφόρμες SAN.