Το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας ανέθεσε στη Uni Systems τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών διαχείρισης υλικού της βιβλιοθήκης Panitza του Πανεπιστημίου, μέσω RFID συστήματος.

Η πρόκληση του μεγάλου αριθμού διαφορετικών τεκμηρίων στη βιβλιοθήκη Panitza δημιούργησαν ανάγκες ευέλικτης και ταχύτερης διαχείρισης του συνόλου του υλικού και οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της βιβλιοθήκης αντιμετωπίστηκαν με την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος ηλεκτρομαγνητικής τεχνολογίας με τελευταίας τεχνολογίας λύση  RFID της Bibliotheca, στο πλαίσιο ενός έργου που περιελάμβανε υποδομή και λογισμικό της Bibliotheca, με υπηρεσίες υλοποίησης από τη Uni Systems.

Το σύστημα που εγκαταστάθηκε περιελάμβανε το απαραίτητο υλικό για το δανεισμό, την επιστροφή, την απογραφή την ασφάλεια και εν γένει τη διαχείριση του υλικού, με βασικό πλεονέκτημα την προσαρμογή του σε συγκεκριμένες ανάγκες της Βιβλιοθήκης Panitza.

Η κυρία Sophia Katsarska, Διευθύντρια της Panitza Library, δήλωσε: «Η επιλογή μας να συνεργαστούμε με τη Uni Systems ήταν συνάρτηση της πρότασής της, η οποία ανταποκρινόταν πλήρως στις ανάγκες της Βιβλιοθήκης μας, του σύντομου χρόνου παράδοσης, της απρόσκοπτης διασύνδεσης του νέου συστήματος με το υπάρχον, καθώς και η αποδεδειγμένη εμπειρία της εταιρείας στην υλοποίηση αντίστοιχων RFID έργων.»