Η Unisystems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο "Εκσυγχρονισμός hardware & software της ΚΔΑ, τομεακών Ε.Π., περιφερειακών Ε.Π. και εμπλεκόμενων υπηρεσιών, προσαρμογή στο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ"" της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.).

Το έργο αφορά την προμήθεια ειδών πληροφορικής, Η/Υ γραφείου, φορητών, servers, κ.λπ., καθώς και την προμήθεια πακέτων λογισμικού αυτοματισμού γραφείου και τέλος, τις υπηρεσίες υποστήριξης των παραπάνω.

Στον διαγωνισμό είχαν υποβάλλει προσφορά ακόμη 2 εταιρείες.

Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 6,821 εκατoμμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ το αρχικά εκτιμώμενο τίμημα ανέρχονταν στα 7,327 εκατoμμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ.