Η Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε. υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο συμβάσεις με την Κτηματολόγιο Α.Ε. για τα έργα "Αναβάθμιση της Υποδομής Βάσεων Δεδομένων του Συστήματος Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου" και "Προμήθεια Λογισμικών Εσωτερικού Δικτύου".

Μεταξύ άλλων ο εξοπλισμός του πρώτου έργου αποτελείται από εξυπηρετές, μεταγωγείς δεδομένων και οπτικές κάρτες. Το τίμημα των συμβάσεων ορίστηκε στα 389.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.