Κατά 12% ήταν αυξημένες οι πωλήσεις του ομίλου Info-Quest για το 1ο εξάμηνο του 2008, ωστόσο τα κέρδη ακολούθησαν αντίθετη πορεία, με αποτέλεσμα η εταιρεία να παρουσιάσει ζημιές 3 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση στον Όμιλο της θυγατρικής εταιρείας
“Uni Systems ΑΕΕ” για χρονικό διάστημα έξι μηνών έναντι δύο κατά την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.Από τα 223 εκατ. ευρώ συνολικού τζίρου του ομίλου τα 123 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε πωλήσεις της μητρικής εταιρείας, η οποία πέτυχε κέρδη 24 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 5 εκατ. ευρώ την περσινή χρονιά.