Στο πλαίσιο μίας πολυετούς και επιτυχημένης συνεργασίας με την Sun Microsystems, η UniSystems επενδύοντας συστηματικά τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνολογίες, πιστοποιήθηκε σαν Executive Sun Partner στην Ελλάδα.

Με αυτό τον τρόπο, η UniSystems αποκτά το υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Sun Partner Advantage, αναγνώριση που επιτυγχάνουν λίγοι συνεργάτες της Sun παγκοσμίως, καθώς προϋποθέτει από κοινού επένδυση στην απόκτηση σχετικής τεχνογνωσίας και αρκετές επιτυχημένες υλοποιήσεις λύσεων, βασισμένες σε τεχνολογίες της Sun.

O Αργύρης Μπακλέζος, Γενικός Διευθυντής της Sun Microsystems στην Ελλάδα, δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη μέχρι σήμερα συνεργασία μας με τη UniSystems, κυρίως δε από την επένδυση που έχει γίνει και από τις δύο πλευρές τους τελευταίους μήνες. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή μας στην ελληνική αγορά.”

Με τη σειρά του ο κ. Γιάννης Λουμάκης, Γενικός Διευθυντής της UniSystems, δήλωσε “Είναι μεγάλη ικανοποίηση για εμάς η απόκτηση αυτής της πιστοποίησης, η οποία μας εντάσσει στο μικρό club των Executive Sun Partners και μας διαφοροποιεί στην Ελλάδα, όσον αφορά στις δυνατότητες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε σύνθετα έργα”.