Στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια κεντρικού εξοπλισμού λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος και εξοπλισμού ασφαλείας» προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΕΟΠΥΥ.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης απορρίφθηκε η προσφορά των εταιρειών Space Hellas, Amplus, IBM Hellas και SingularLogic, ενώ στο επόμενο στάδιο προχώρησαν οι προσφορές των εταιρειών UniSystems και Cosmos Business Systems. H UniSystems συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία (105,99) και ακολουθεί η Cosmos Business Systems (101,19). Το έργο έχει αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου υλικού (hardware) για την αναβαθμισμένη υποστήριξη της λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων και εφαρμογών του ΟΠΣ-ΕΟΠΥΥ.