Η Qualisys Software εγκατέστησε την εμπορική διαχείριση στην URSafe (ένα one stop shop για όλα τα αναγκαία προϊόντα ασφάλειας, υγιεινής και φροντίδας των ανθρώπων κάθε ηλικίας), προκειμένου ο υπεύθυνος του καταστήματος να διαχειρίζεται όλες τις οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές πωλήσεων και αγορών.

Στην εύχρηστη οθόνη POS (σε άμεση επικοινωνία με το εμπορικό κύκλωμα), δίνεται η δυνατότητα ταχείας πώλησης, αναζήτησης προϊόντος κατά την πώληση με περιγραφή, κωδικό είδους ή barcode. Υποστηρίζονται πολλαπλοί τρόποι πληρωμής με εμφάνιση μερικού και ολικού συνόλου και αυτόματο υπολογισμό στα ρέστα του πελάτη, ενώ με την ολοκλήρωση κάθε πώλησης, ενημερώνονται αυτόματα τα υπόλοιπα της αποθήκης. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου εγκαταστάθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την έκδοση και εκτύπωση αποδείξεων και τιμολογίων.