Η εταιρεία έχει κάνει ήδη έρευνα της αγοράς για το θέμα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και έχει καταλήξει στη λύση της Retail Link, αξιολογώντας το κόστος, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια που παρέχει αυτή.

«Η ηλεκτρονική τιμολόγηση πέραν των δυνατοτήτων που προσφέρει τόσο σε εμάς όσο και στους πελάτες μας, θα μειώσει αρκετά και το λειτουργικό κόστος. Είναι κάτι που πλέον όλες οι εταιρείες που δεν το έχουν κάνει πρέπει να το κάνουν. Με την υιοθέτησή της δεν θα έχουμε, πλέον, φυσικό αρχείο, αλλά ηλεκτρονικό, θα μειωθεί το κόστος χαρτιού και εκτύπωσης, ενώ θα αποκτήσουμε και άλλα σημαντικά οφέλη» δηλώνει στο NetFAX o Γιώργος Καββαλάκης, CIO της Vamvas Medicals.

H Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας σκοπεύει, επίσης, να αξιοποιήσει το cloud όπου θα μεταφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες. Αυτό που θα γίνει σίγουρα είναι η αξιοποίηση λύσης backup στο cloud (πιθανόν με το Azure), ενώ πέρα από το backup εξετάζεται και η λύση του hybrid domain «για να έχουμε ένα DC στο cloud και τη δυνατότητα login στο σύστημα από παντού». Ένα από τα πιο σημαντικά IT Projects που υλοποίησε η εταιρεία πρόσφατα ήταν η in-house ανάπτυξη μιας λύσης mobility για περιβάλλοντα αφής, σε πολύ μικρό κόστος και με την πλήρη λειτουργικότητα του ERP.

Η λύση, για την ανάπτυξη της οποίας χρειάστηκαν 4 μήνες, παρέχει άμεση πρόσβαση σε εταιρικές πληροφορίες και βελτιστοποιεί τις εταιρικές διαδικασίες, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα όλων των τμημάτων της εταιρείας.Σχολιάζοντας τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η Διεύθυνση Πληροφορικής της Vamvas Medicals φέτος ο Γ. Καββαλάκης δηλώνει στο NetFAX «Ως τμήμα θέλουμε να είμαστε up to date.

Συνεπώς, στρατηγική μας είναι να ακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και στο πλαίσιο αυτό ένα γενικότερο project είναι η αναβάθμιση συστημάτων, εξοπλισμού σε σημείο τέτοιο που να βοηθήσει τις επιχειρηματικές ανάγκες». Και συμπληρώνει «Αυτό που κάνουμε ως τμήμα είναι το να προωθούμε νέες λύσεις που θα μας φέρουν ακόμα πιο μπροστά τεχνολογικά, επιχειρηματικά και λειτουργικά, προσπαθώντας, παράλληλα, να μειώσουμε και το λειτουργικό μας κόστος».