Η Vandervelle, εταιρεία που ανήκει 100% στον Πάνο Γερμανό, προχώρησε σε δημόσια πρόταση εξαγοράς του 100% της Multirama, με τίμημα 2,23 ευρώ ανά μετοχή, ανάλογη με τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της εταιρείας το τελευταίο εξάμηνο.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Π. Γερμανός κατέχει άμεσα 6.396.483 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 74,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Multirama. Ο επιχειρηματίας στοχεύει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις δραστηριότητές του στο χώρο της λιανικής και η έξοδος της Multirama από το χρηματιστήριο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο δυσμενούς επενδυτικού κλίματος, εκτιμάται ότι θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία.