Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τριμήνου, η Velti έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία εκχώρησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της με μειωμένη απόδοση, που βρίσκονται κυρίως σε περιοχές με έντονα οικονομικά προβλήματα (αγορές PIIGS), σε ομάδα στελεχών που απαρτίζεται από 75 περίπου εργαζομένους της εταιρείας.

Οι δραστηριότητες αυτές χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλο κύκλο είσπραξης εσόδων (περίπου 450 ημερών) και έχουν υψηλές απαιτήσεις για κεφαλαιακές δαπάνες. Το τίμημα για την συναλλαγή αυτή ανέρχεται σε περίπου 23,5 εκατ. δολ., που αναμένεται να καταβληθούν σε τρεις ετήσιες δόσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που οι εργασίες υπερβούν τις προσδοκίες τους 2014. Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Μούκα, CEO της Velti, οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, μεταξύ άλλων, είναι η δυνατότητα να επικεντρωθούν σε αγορές, όπως η Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο, που ταιριάζουν καλύτερα με το μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, εξασφαλίζεται το Business Continuity στην εξυπηρέτηση των πελατών και τέλος μπορεί να εξαλειφθεί οποιαδήποτε μελλοντική αποχώρηση ή άλλες υποχρεώσεις που συνδέονται με τη συρρίκνωση αυτών των δραστηριοτήτων. Όπως τόνισε ο ίδιος, η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει τις ελεύθερες ταμειακές ροές τους 2013 και να μειώσει τον κύκλο είσπραξης των εσόδων.