Η Veritas Technologies λειτουργεί πλέον ως μια πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία, με επικεφαλής το νέο διευθύνοντα σύμβουλο Bill Coleman, και επικεντρώνεται στην επίλυση των εκθετικά αυξανόμενων προκλήσεων στον τομέα της διαχείρισης επιχειρησιακών δεδομένων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα την ενσωμάτωση νέων καινοτόμων τεχνολογιών στις λύσεις Enterprise Vault 12 και Data Insight 5.1. Το Enterprise Vault 12 εισάγει ένα κεντρικό, αποδοτικό και εξαιρετικά ευέλικτο πλαίσιο ταξινόμησης, που απλοποιεί τον εντοπισμό σημαντικών πληροφοριών, διαγράφοντας παράλληλα τις επουσιώδεις. Χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνολογίες της Veritas ή  συμβατές μηχανές ταξινόμησης, το Enterprise Vault 12 ταξινομεί αυτόματα το διαθέσιμο περιεχόμενο  στο οποίο περιλαμβάνονται: e-mails, αρχεία, SharePoint, instant messaging και social media. Επιπλέον, η Veritas δίνει σε οργανισμούς που τηρούν petabytes από ήδη αρχειοθετημένες πληροφορίες, τη δυνατότητα για εκ νέου ταξινόμηση, βοηθώντας τους να προσαρμοστούν καλύτερα στη μακροπρόθεσμη διατήρηση των πληροφοριών τους.To Data Insight 5.1 υποστηρίζει τώρα την υπηρεσία Box, παρέχοντας δυνατότητα αναγνώρισης ευαίσθητων πληροφοριών σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή υποδομή, είτε πρόκειται για ενδοεταιρικούς αποθηκευτικούς πόρους, είτε για αποθήκευση σε cloud. Επίσης, παρέχει βελτιωμένα remediation workflows που κάνουν την πρόσβαση και τις αλλαγές δικαιωμάτων χρήσης όσο το δυνατόν πιο αυτοματοποιημένες και επαναλαμβανόμενες, με εύκολη πρόσβαση μέσω ενός self-service portal.