Η Verizon Communications ξεκινά διαδικασίες για την πώληση των κέντρων δεδομένων της, ελπίζοντας να συγκεντρώσει περισσότερα από 2,5 δις. δολ., όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, καθώς η εταιρεία επιθυμεί να εστιάσει στις βασικές δραστηριότητές της.

Η πώληση είναι η πιο πρόσφατη προσπάθεια της Verizon, του μεγαλύτερου παρόχου ασύρματων επικοινωνιών στις Η.Π.Α., να εξορθολογίσει το χαρτοφυλάκιό της, μετά και την εκποίηση μεγάλου μέρους των δραστηριοτήτων σταθερών επικοινωνιών πέρυσι. Παράλληλα, σηματοδοτεί μία αντιστροφή στη στρατηγική της να επεκτείνει τις υπηρεσίες φιλοξενίας και collocation μετά και την εξαγορά του παρόχου κέντρων δεδομένων Terremark Worldwide το 2001 έναντι 1,4 δις. δολ. Το λεγόμενο “collocation” – προς πώληση – χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 48 κέντρα δεδομένων και παράγει ετήσια έσοδα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ύψους 275 εκατ. δολ.