Η Vodafone ανταποκρίθηκε με αξιοπιστία, ευελιξία και ταχύτητα στο απαιτητικό και σύνθετο έργο τεχνικής υποστήριξης των εκλογών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που κάλυπτε γεωγραφικά το σύνολο της επικράτειας γεγονός που αύξανε την πολυπλοκότητα στην εφαρμογή του.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά σύμφωνα με το πλάνο και τις συμβατικές προδιαγραφές και αφορούσε στην υλοποίηση εφαρμογών και λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για τη διασύνδεση συσκευών (Machine to Machine), δεδομένων και δικτύων. Οι λύσεις αυτές πλαισιώθηκαν από υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ενεργοποίηση τηλεφωνικών κέντρων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Vodafone παρέδωσε στην ΚΕΦΕ όλα τα στοιχεία που αφορούν στη καταγραφή των ψηφοφόρων που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία ανά εκλογική περιφέρεια, τα οποία στη συνέχεια με βάση τα όσα προβλέπονται στη νομοθεσία και στη σύμβαση διαγράφονται από τα συστήματα της εταιρίας. Με την παράδοση των στοιχείων αυτών στην ΚΕΦΕ ολοκληρώνεται η υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει η Vodafone σύμφωνα με τη σύμβαση.