Η Vodafone Ελλάδας ανέλαβε την παροχή ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς την κοινοπραξία Bonatti SpA - J&P-ΑΒΑΞ, η οποία κατασκευάζει το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου / Trans Adriatic Pipeline (TAP AG).

Συγκεκριμένα, η Vodafone Ελλάδας θα καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της κοινοπραξίας, προσφέροντας:
– Υπηρεσίες διασύνδεσης των εργοταξίων κατά μήκος του τμήματος του αγωγού  που κατασκευάζεται από την κοινοπραξία με μισθωμένα κυκλώματα (IP-VPN)
– Σταθερή τηλεφωνία και internet για κάλυψη των αναγκών του κάθε εργοταξίου
– Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας και συσκευές κινητής τηλεφωνίας για τα στελέχη.
Παράλληλα, η Vodafone Ελλάδας προχωρά σε αναβαθμίσεις του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου με επιπλέον διεύρυνση της χωρητικότητά του σε όλη την έκταση κατασκευής του έργου προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις.