Το αναβαθμισμένο δίκτυο της Vodafone θα έχει τη δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων έως και 14.4 Mbps (λήψη) / 5.76 Mbps (αποστολή) μέσω της πιο εξελιγμένης έκδοσης της τεχνολογίας HSPA (High Speed Packet Access).

Στα πλαίσια τεχνικών δοκιμών που πρόσφατα διενεργήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες δικτύου καταγράφηκαν ταχύτητες λήψης σε επίπεδο εφαρμογής τελικού χρήστη της τάξης των 10 Mbps. το δίκτυο της Vodafone επίσης αναβαθμίζεται με υποδομές ικανές να υποστηρίξουν την επόμενη γενιά ασύρματων υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων HSPA+ (High Speed Packet Access Plus) που προσφέρει ταχύτητες λήψης με μέγιστη ταχύτητα έως 21 Mbps.