Η Profile Software εγκατέστησε το IMSplus Asset Management στην εταιρεία Wasatah Capital, με έδρα την Σαουδική Αραβία, η οποία επέλεξε τη λύση με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των funds και discretionary portfolio management εργασιών της.

Κατόπιν διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας αξιολόγησης, η επενδυτική εταιρεία επέλεξε τη λύση IMSplus Asset Μanagement με βάση την προηγμένη λειτουργικότητα που προσφέρει για αυτοματοποίηση των διαδικασιών, βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών και της επίτευξης σημαντικών οικονομιών κλίμακας λόγω της δυνατότητας πρόσβασης που παρέχει χωρίς την ανάγκη εσωτερικής ΙΤ υποδομής (cloud-based use) για τη χρήση του. Το IMSplus στην Wasatah Capital θα συμβάλλει στην ολοκληρωμένη εκτέλεση των εργασιών της εταιρείας που αφορούν τη διαχείριση funds, καθώς και τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων των πελατών της, μέσω της αξιοποίησης όλων των front-to-back λειτουργιών του συστήματος. Συγκεκριμένα, προσφέρεται πρόσβαση σε λειτουργίες όπως το fund accounting, η ανάλυση της απόδοσης και του ρίσκου, η διαχείριση προμηθειών, το portfolio modelling και το rebalancing. Με το IMSplus η εταιρεία αυτοματοποιεί τις διαδικασίες που αφορούν την ανάλυση επενδύσεων και ενημέρωση των χαρτοφυλακίων, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο και τα πιθανά λάθη που οφείλονται σε manual entries.