Ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Yodle, εταιρείας που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λύσεων ψηφιακού marketing έναντι 300 εκατ. δολ. με την καταβολή μετρητών βρίσκεται η Web.com, πάροχος υπηρεσιών internet και online marketing.

Μέσω της συγκεκριμένης κίνησης, η Web.com αναμένεται να ενισχύσει δραστικά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά, εισάγοντας καθετοποιημένες λύσεις, εφαρμογές αυτοματοποίησης γραφείου, καθώς επίσης και μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πλατφόρμα franchise. Από την πλευρά της, η Yodle αποτελεί πάροχο λύσεων τοπικού marketing που βασίζονται στο cloud και απευθύνονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 1.400 υπαλλήλους και οι οποίες επιτυγχάνουν ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα επίπεδα των 200 εκατ. δολ.