Κάτι παραπάνω από 100 πατέντες της IBM απέκτησε η Western Digital ως μέρος μιας ευρύτερης cross-license συμφωνίας με την ίδια τη “Μεγάλη Γαλάζια”.

Αναφορικά με τις πατέντες που απέκτησε η Western Digital, αφορούν στο distributed storage, το object storage και την αναδυόμενη non-volatile μνήμη. Μέσω αυτών, τα στελέχη της Western Digital εκτιμούν πως θα ισχυροποιήσουν την τεχνολογική της θέση, δημιουργώντας πρόσθετη αξία τόσο για την ίδια όσο και τους πελάτες της. Η εν λόγω κίνηση βρίσκεται σε συνάρτηση με την δέσμευση της IBM να αδειοδοτεί την πρόσβαση στις πατέντες και την εν γένει πνευματική περιουσία της σε ενδιαφερόμενες εταιρείες προκειμένου να ενθαρρύνει και να κάνει πραγματικότητα την καινοτομία κατά μήκος μιας σειράς από τομείς, όπως λ.χ. των ημιαγωγών, του λογισμικού, των πληροφοριακών συστημάτων κ.ο.κ. Υπενθυμίζεται πως η IBM ηγείται της σχετικής ετήσιας λίστας των εταιρειών με τα περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ επί 23 συνεχόμενα έτη.