Οι πωλήσεις της Wincor Nixdorf αυξήθηκαν κατά 8% το οικονομικό έτος 2007/2008 που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, και τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITA) αυξήθηκαν κατά 11%.

Ωστόσο, παρά τις θετικές προβλέψεις για το τρέχον οικονομικό έτος 2008/2009, η διοίκηση της εταιρείας υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να εκτιμήσει το μέγεθος του αντικτύπου της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ο γενικός οικονομικός διευθυντής του ομίλου Dr. Jurgen Wunram δήλωσε ότι “η κύρια προτεραιότητα της εταιρείας είναι να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα σε θέματα παραγωγής, πωλήσεων και υπηρεσιών, συγκρατώντας τα έξοδα, με σκοπό την διατήρηση της κερδοφορίας”.

Βάσει των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 2.319 εκατ. ευρώ σε σχέση με 2.145 εκατ. ευρώ της περσινής χρονιάς και τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITA) ανήλθαν στα 206 εκατ. ευρώ, από 186 εκατ. ευρώ την περσινή χρονιά.

Στην Ελλάδα οι πωλήσεις της Wincor Nixdorf σταθεροποιήθηκαν και ανήλθαν στα 19,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 43% στον τομέα του Λιανεμπορίου. Επιπλέον, η αύξηση των πωλήσεων στο τμήμα των Υπηρεσιών έφθασε στο +10% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITA) ανήλθαν σε  ποσοστό 6,7% επί του τζίρου.

Στην Ευρώπη (εξαιρουμένης της Γερμανίας) σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 8% στις πωλήσεις, και τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1.215 εκατ. ευρώ από 1.129 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.