Στη Wind Ελλάς ανέθεσε η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. το σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου για όλες τις εταιρείες του ομίλου της.

Η Wind αναλαμβάνει τη συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών της ΕΛΓΕΚΑ, προσφέροντας στον όμιλο της υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσίες Ιnternet και μετάδοσης δεδομένων.

Η εμπορική και τεχνική πρόταση της Wind προς την ΕΛΓΕΚΑ αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό της συνέργειες τεχνολογιών αλλά και τις οικονομίες κλίμακας που έχει την δυνατότητα να προσφέρει ως ολοκληρωμένος τηλεπικοινωνιακός πάροχος. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας που ανέπτυξε η Wind για την κάλυψη των αναγκών της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ είναι: Σταθερή τηλεφωνία (Corporate Telephony), Μισθωμένα κυκλώματα μετάδοσης δεδομένων, Δωρεάν ενδοεταιρική επικοινωνία.

Στην κινητή τηλεφωνία η συμφωνία παροχής υπηρεσιών αφορά όλες τις εταιρίες του ομίλου καθώς και στις συνεργαζόμενες εταιρίες. Οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που παρέχει στον όμιλο ΕΛΓΕΚΑ η Wind είναι: Οικονομικά προγράμματα φωνής, Υπηρεσίες  mobile internet & e-mail, Δωρεάν ενδοεταιρική επικοινωνία. Επιπλέον, η συνολική υποστήριξη (Business Customer Care) του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ θα γίνεται μέσω του εξειδικευμένου κέντρου υποστήριξης εταιρικών πελατών της Wind Ελλάς.