Με 275 εκατ. ευρώ ενίσχυσε τη ρευστότητά της η Wind, μετά την έκδοση ομολογιακού δανείου 250 εκατ. ευρώ και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 25 εκατ. ευρώ από τους μετόχους της εταιρείας.

Η άντληση αυτών των κεφαλαίων θα αξιοποιηθεί την αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων της Wind, αλλά και για την επένδυση σε υποδομές νέας γενιάς στην κινητή και σταθερή τηλεφωνία, σε δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων και στην παροχή περιεχομένου. Η θετική αντιμετώπιση της Wind από τις αγορές, που είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση του ομολογιακού δανείου, συμπληρώθηκε από τις αξιολογήσεις των οίκων Standard & Poor’s και Fitch, που βαθμολόγησαν με Β stable και Β- αντίστοιχα το ομόλογο της εταιρείας, προβλέποντας σταθεροποίηση των εσόδων, ενίσχυση της ρευστότητας και αύξηση των μελλοντικών εσόδων της εταιρείας.