Η Xerox ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της ΔΕΗ που αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εκτυπωτικών συστημάτων με επταετή συντήρηση.

Το συνολικό τίμημα του έργου ανέρχεται στα 3.162.892 ευρώ αναλυόμενου α) σε 1.555.555 ευρώ που αντιστοιχούν στην αξία του εξοπλισμού και του λογισμικού, β) σε 673.677 ευρώ που αντιστοιχούν στην αξία της συντήρησης για έξι χρόνια μετά τη μονοετή δωρεάν εγγυητική περίοδο και 933.660 ευρώ που αντιστοιχούν στο κόστος λειτουργία (click charge) για επτά χρόνια.