Η Xerox παρουσιάζει ένα νέο πρόγραμμα διεύρυνσης του καναλιού των μεταπωλητών της.

Στα βασικά στοιχεία του “Partner Energizer Program” περιλαμβάνεται ένα ελκυστικό σχήμα επιβράβευσης για τους συνεργάτες που θα πετύχουν συγκεκριμένες πωλήσεις προϊόντων για το διάστημα του τελευταίου τριμήνου του 2011. Επιπλέον, το πρόγραμμα ενισχύεται από ειδικές προωθητικές ενέργειες στις οποίες πρόσβαση θα έχουν μόνο οι συνεργάτες που θα ενταχθούν στο “Partner Energizer Program”.