Την εξαγορά της NewField IT, εταιρείας παροχής συμβουλευτικής εκτυπώσεων και λύσεων software με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε πρόσφατα η Xerox Corporation.

Η εξαγορά διευρύνει το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών διαχείρισης εκτυπώσεων της Xerox, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής και software της NewField IT βοηθούν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν γρηγορότερα τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (Managed Print Services, MPS) της Xerox.

Για παράδειγμα, η σουίτα λογισμικού  Asset DB software suite της εταιρείας δημιουργεί χάρτες με βάση την κάτοψη ενός χώρου, για να δείξει πώς χρησιμοποιεί ένα γραφείο τον εξοπλισμό που διαθέτει- όπως τους εκτυπωτές και τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.

Συνδυάζοντας αυτή τη χαρτογράφηση με μία βάση δεδομένων που παρακολουθεί και καταγράφει το μοτίβο χρήσης των συσκευών που έχουν να κάνουν με τα έγγραφα, οι κάθε μεγέθους χώροι εργασίας μπορούν να παρακολουθήσουν και να διαχειριστούν καλύτερα τη χρήση των συσκευών και τα συνολικά τους κόστη που σχετίζονται με τις εκτυπώσεις.

H NewField IT θα λειτουργεί ως 100% θυγατρική της Xerox.