Στην κορυφή του «Leaders Quadrant» τοποθέτησε την Xerox η Gartner, Inc., στο πλαίσιο της έκθεσής της «Magic Quadrant for Managed Print Services (MPS) Worldwide».

Η Xerox, που παραμένει ηγέτιδα της αγοράς στις υπηρεσίες Managed Print Services, συνεχίζει να εξοικονομεί για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών ως και 30% του λειτουργικού τους κόστους, με νέα χαρακτηριστικά όπως είναι η «διακυβέρνηση εκτυπώσεων» («print governance») -αυτοματοποιημένες οδηγίες που κατευθύνουν τους χρήστες στην πιο αποδοτική, σε σχέση με το κόστος και την ενέργεια που απαιτεί, επιλογή.

Προσθέτοντας τις υπηρεσίες ανάληψης επιχειρησιακών διαδικασιών και διαδικασιών ΙΤ της ACS, εταιρείας του Ομίλου Xerox, και συνεργαζόμενη με εταιρείες όπως η Cisco, η Xerox βοηθά τους πελάτες της να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες Managed Print Services ως ένα τρόπο για να απλοποιήσουν τη διαχείριση των εκτυπώσεων και του ΙΤ.