Στο “Leaders Quadrant” τοποθέτησε την Xerox η Gartner, στο πλαίσιο της έκθεσής της “Magic Quadrant for Managed Print Services (MPS) Worldwide” για το 2012.

Η Xerox βοηθά τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν μια στρατηγική MPS για να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού τους – από την υποστήριξη των εργαζομένων που μετακινούνται συχνά και εργάζονται από απόσταση και των πολιτικών “bring your own device” μέχρι τη διασφάλιση εμπιστευτικών δεδομένων και την απλοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω νέων τρόπων εργασίας με εκτυπωμένα και ψηφιακά έγγραφα.

Τα νέα εργαλεία αξιολόγησης και αναφοράς από την εξαγορά της NewField IT από τη Xerox βοηθούν να αποτυπωθεί η αυξανόμενη ζήτηση από μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις – καταδεικνύοντας τη δυνατότητα για ως και 30% εξοικονόμηση κόστους, μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και άλλα οφέλη παραγωγικότητας που δημιουργούν οι υπηρεσίες MPS.

Για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, η Xerox δημιούργησε και τον οργανισμό Channel Partners Operations, που δίνει στους μεταπωλητές IT μεγαλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες MPS προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.