Η Xerox Hellas ανέλαβε και υλοποιεί με επιτυχία την ψηφιοποίηση του αρχείου των πλοίων της κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης πλοίων, Thenamaris.

Το προς ψηφιοποίηση αρχείο, το οποίο αποτελείται από τεχνικά εγχειρίδια, σχέδια, πιστοποιήσεις κλπ, είναι πλέον άμεσα προσβάσιμο και ανακτήσιμο είτε από το προσωπικό στα πλοία είτε από το προσωπικό της Thenamaris στις κεντρικές υπηρεσίες ταυτόχρονα. Με τη ψηφιοποίηση, όλη η πληροφορία είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά από οποιονδήποτε σταθμό εργασίας και ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης του κάθε χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η πρόσβαση για εύρεση πληροφορίας στο φυσικό αρχείο, η οποία όχι μόνο απαιτεί περισσότερο χρόνο αλλά και φθείρει το πρωτότυπο υλικό.

Μέχρι σήμερα έχει ήδη ψηφιοποιηθεί το αρχείο 15 πλοίων. Οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης προσφέρονται στη Thenamaris με το μοντέλο της ενιαίας χρέωσης ανά αρχείο πλοίου – χωρίς εξαιρέσεις ή επιπλέον χρεώσεις – καλύπτοντας την ανάγκη της εταιρίας για συνεχή έλεγχο της επένδυσης και σωστό προγραμματισμό ανάθεσης αρχείου προς ψηφιοποίηση.