Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Altec ΑΒΕΕ, με τον καθορισμό της τιμής διάθεσης της μετοχής από το διοικητικό συμβούλιο εντός εύρους από 0,33 ευρώ έως 0,36 ευρώ.

Επίσης, σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στη Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, και προς ολοκλήρωση του πλάνου της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσής της, η εταιρεία ολοκλήρωσε τις αποσχίσεις των κλάδων δραστηριότητας λογισμικού και ολοκληρωμένων λύσεων, εισφέροντάς τους στις νεοσυσταθείσες 100% θυγατρικές της εταιρείες, Altec Integration και Altec Software.