Σε διευκρινίσεις προέβη η ΚτΠ Α.Ε. σχετικά με την πορεία της σύμβαση της Altec Telecoms για το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης "ΣΥΖΕΥΞΙΣ".

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, οι υπηρεσίες δεδομένων και εικόνας της Altec Telecoms (π.χ. πρόσβαση στο Internet, email, πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, κ.λπ.) λειτουργούν εντός του επιπέδου και ποιότητας παροχής υπηρεσιών που προβλέπει η σχετική σύμβαση.

Όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικής τηλεφωνίας έχουν παρατηρηθεί συγκεκριμένες δυσλειτουργίες που αφορούν μικρό μέρος των φορέων που εξυπηρετεί η εν λόγω εταιρεία.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονται στο πλαίσιο διμερών συμβάσεων της Altec Telecoms με Φορείς στην Αττική.

H ΚτΠ Α.Ε. διαβεβαιώνει ότι έχει ήδη δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση επίλυση του συνόλου των δυσλειτουργιών που έχουν παρατηρηθεί στην υπηρεσία εξωτερικής τηλεφωνίας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ενώ ταυτόχρονα έχει σχεδιάσει μια πλήρη τεχνική εναλλακτική λύση και είναι σε θέση να την εφαρμόσει άμεσα σε περίπτωση που οι δυσλειτουργίες συνεχιστούν ή / και επιδεινωθούν, με τρόπο που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.