Μετά από διακοπή 5 περίπου μηνών, όσο χρειάστηκε το ΣΤΕ προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφυγές των ενώσεων ATC-Datamed και Q&R- Virtual Trip, η αξιολόγηση του των τεχνικών προσφορών για το έργο e-School της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης αναμένεται να συνεχιστεί κανονικά, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΣΔΥ.

Πριν τη διακοπή της αξιολόγησης, η κατάταξη όσον αφορά την τεχνική αξιολόγηση ήταν η εξής: Velti – Byte (108,5 βαθμοί), Q&R – Virtual Trip (90,5 βαθμοί), Allweb Solutions – Cosmos Business Systems (93,5 βαθμοί) και ATC – Datamed (91 βαθμοί). Η επαναξιολόγηση για το έργο προϋπολογισμού 1,35 εκατ. ευρώ αναμένεται να ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα βασισμένη στις υποδείξεις που προέκυψαν από την εξέταση των προσφυγών στο ΣΤΕ.

Ωστόσο, το έργο βρίσκεται πλέον υπό πίεση χρόνου, καθώς, προσωρινά δεν έχει φτάσει κάποιο επίσημο έγγραφο στους ενδιαφερόμενους φορείς που να επιβεβαιώνει την παράταση για την κατακύρωση έργων που αφορούν το Γ’ ΚΠΣ, για την οποία έχουν προηγηθεί ανακοινώσεις σε ΜΜΕ.