Σύμφωνα με την έρευνα ΤΜΤ Global Security της Deloitte, τα στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως στον κλάδο Τεχνολογίας, Μέσων Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών (ΤΜΤ) το 2013 θα αντικαταστήσουν τη συμμόρφωση με την εφαρμογή μιας στρατηγικής για την ασφάλεια των πληροφοριών τους.

Η μελέτη αποκαλύπτει επίσης ότι οι εταιρείες έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν ότι η ασφάλεια των πληροφοριών είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα. Η έρευνα, η οποία εντόπισε ως μεγαλύτερες αδυναμίες της ασφάλειας την έλλειψη ενημέρωσης των εργαζομένων και τους κινδύνους που προκύπτουν από τις εξωτερικές συνεργασίες, συστήνει στους οργανισμούς να επενδύσουν στην εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας των πληροφοριών και στην ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει υπερβολική εμπιστοσύνη στην προστασία από εξωτερικές απειλές, με το 88% των στελεχών να μην θεωρούν την εταιρία τους ευπαθή.

Λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες ανέφερε ότι διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας. Επίσης, το 74% των 121 στελεχών που ρωτήθηκαν, κατατάσσει την παραβίαση της ασφάλειας των εξωτερικών συνεργατών στις τρεις πρώτες απειλές που ακολουθείται από επιθέσεις που προκαλούν αδυναμία παροχής υπηρεσιών (DoS, Denial of Services) και τα λάθη και τις παραλείψεις των εργαζομένων. Άλλες σημαντικές απειλές που εντοπίστηκαν από τους ερωτηθέντες περιλαμβάνουν άλλες προηγμένες απειλές και ενέργειες «hacktivism». Σύμφωνα με την έρευνα, οι καινοτομίες στην τεχνολογία και τα άτομα που χρησιμοποιούν αυτές τις νέες τεχνολογίες, επίσης, κατατάσσονται ως μια από τις μεγαλύτερες απειλές.