Σημαντική ήταν η αύξηση των κερδών της Wincor Nixdorf Ελλάδας για το 2007, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 919 χιλιάδες ευρώ από 154 χιλιάδες ευρώ το 2006. Ο τζίρος της εταιρείας παρουσίασε αύξηση μεγαλύτερη από 20% και διαμορφώθηκε στα 20,9 εκατ. ευρώ.

Θετικά ήταν και τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας, η οποία παρουσίασε 10% αύξηση καθαρών κερδών και 15% αύξηση πωλήσεων. Αναφορικά με τον επιχειρηματικό τομέα της λιανικής τραπεζικής, οι πωλήσεις της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 15%, φτάνοντας σε 1.358 εκατ. ευρώ από 1.178 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τον επιχειρηματικό τομέα του λιανικού εμπορίου, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 787 από 770 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 2%.

Σύμφωνα τη Wincor Nixdorf, το μερίδιο αγοράς σε συστήματα ATMs της δίνει την πρώτη θέση στη Γερμανία και την 3η θέση παγκοσμίως σε αριθμό εγκατεστημένων συστημάτων. Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα της Retail Banking Research, η Wincor Nixdorf κατέλαβε για το 2007 τη δεύτερη θέση σε όλο τον κόσμο σε όγκο νέων παραγγελιών. Τα αποτελέσματα της μελέτης αποδεικνύουν ότι αύξησε το μερίδιο αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο από 18% το 2006 σε 21% το 2007.