Μια εβδομάδα μετά την υποβάθμιση των μετοχών της Google, η Standard & Poor’s άλλαξε κατεύθυνση, αναγνωρίζοντας ότι η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει πέσει τόσο που σήμερα φαίνεται μια ελκυστική αγορά.

Ο αναλυτής της S&P, Scott Kessler, ανέφερε ότι αναβαθμίζει τη μετοχή της Google από “sell” σε “hold”, σχολιάζοντας θετικά την κίνηση του κολοσσού του Web να εξαγοράσει τη Motorola Mobility έναντι 12,5 δις. δολαρίων. Η εξαγοράς αυτή θα δώσει στην Google την απόκτηση ευρεσιτεχνιών που θα προστατεύσουν το Android από διάφορες κατηγορίες που εμπίπτουν στους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Πάντως ο Kessler σημειώνει ότι κρατάει ακόμα κάποιες σκέψεις σχετικά με τη συμφωνία.