Οι επιστημονικοί ερευνητές κάνουν ανοιχτά και ελεύθερα διαθέσιμα τα δεδομένα τους, επαναχρησιμοποιώντας ανοιχτά δεδομένα από άλλους στο ερευνητικό τους τομέα, όπως συμπεραίνει, μεταξύ άλλων, έρευνα που υποστηρίχθηκε από την εταιρεία Digital Science και η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Springer Nature.

Στη εν λόγω έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000 ερευνητές, οι οποίοι ανέφεραν τις εμπειρίες τους και τις απόψεις για το μοίρασμα και το άνοιγμα των δεδομένων. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν αυτό το φθινόπωρο στην Figshare Digital Science Report ‘The State of Open Data‘. Οι συντάκτες της έκθεσης υποστηρίζουν, επίσης, ότι το μέλλον θα είναι πιο ανοιχτό, με όλο και περισσότερους ερευνητές να προτίθενται να διαθέσουν ελεύθερα τα δεδομένα τους.