Η συνολική αγορά συσκευών ασφαλείας παρουσίασε ανάπτυξη τόσο αναφορικά με τα έσοδα όσο και με τις παραγγελίες συσκευών το α’ τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC, με το τρίμηνο αυτό να αποτελεί το 11ο κατά σειρά τρίμηνο που παρουσιάζει ετήσια ανάπτυξη.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,5% ετησίως στα 2,47 δις. δολ., ενώ οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 9% στις 580.007. Η κατηγορία Unified Threat Management (UTM) διπλασιάστηκε σε όγκο τα τελευταία 5 χρόνια και συνεχίζει να αποτελεί βασικό παράγοντα της συνολικής αγοράς. Το α’ τρίμηνο η αγορά UTM παρήγαγε 1,25 δις. δολ. σε έσοδα, αυξημένα ετησίως κατά 16,9%, ενώ η μόνη άλλη κατηγορία που παρουσίασε ανάπτυξη ήταν αυτή του Intrusion Detection and Prevention (IDP) με έσοδα 372 εκατ., αυξημένα κατά 3,8%.

Οι κατηγορίες Firewall, Content Management, και Virtual Private Network (VPN) παρουσίασαν μειωμένες αποδόσεις με τα έσοδά τους να μειώνονται κατά 4,2, 6,7 και 24,2% αντίστοιχα. Γεωγραφικά, η αγορά των Η.Π.Α. αντιπροσωπεύει το 43% της συνολικής αγοράς συσκευών ασφαλείας αναφορικά με τα έσοδα των προμηθευτών, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 7,3%. Η Δυτική Ευρώπη, η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά, παρήγαγε το 21% των συνολικών εσόδων και ετήσια αύξηση 4,3%. Τέλος, η περιοχή Ασίας/Ειρηνικού (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας) αντιπροσωπεύει το 18% των εσόδων, ωστόσο παρουσίασε ετήσια μείωση της τάξης του 0,9%.