Η κινητή τηλεφωνία συνεχίζει να λειτουργεί καταλυτικά στα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΤΕ, αν και η μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών δεν εγγυάται ένα εύκολο μέλλον.

Το 1ο εξάμηνο του 2008, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Cosmote αυξήθηκε κατά 8,1% (για την Ελλάδα το ποσοστό αυτό περιορίζεται σε 6,5%) και τα λειτουργικά κέρδη κατά 10,3%. Συγκεκριμένα, ο όμιλος παρουσίασε κύκλο εργασιών 1541 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 321 εκατ. ευρώ.

Η ΟΤΕ είδε τον κύκλο εργασιών της να συνεχίζει να μειώνεται σε ποσοστό 3,5%. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση 10,7% στο πρώτο εξάμηνο και διαμορφώθηκαν στα 342 εκατ. ευρώ, γεγονός που σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλεται κυρίως στη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 5,6%.

Σημαντικές είναι οι απώλειες για τη Γερμανός, η οποία αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 13,8% το πρώτο εξάμηνο και μείωσε τα λειτουργικά της κέρδη κατά 99,1% και το  περιθώριο EBITDA κατά 2,3 μονάδες.