Η MLS Πληροφορική κατάφερε να διατηρήσει το θετικό momentum με μειωμένα βέβαια μεγέθη και το 2010.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και προ της έκτακτης εισφοράς ύψους 185 χιλ.ευρώ, διαμορφώθηκαν σε 1,82 εκατ.ευρώ από 2,4 εκατ.ευρώ το 2009 . Μετά την έκτακτη εισφορά τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,64 εκατ.ευρώ. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 10 εκατ.ευρώ έναντι 14,8 εκατ.ευρώ το 2009. Το 2010 η MLS διατήρησε και διεύρυνε το μερίδιό της στην ελληνική αγορά πλοήγησης, ενώ αξιοποίησε την επένδυση που πραγματοποίησε τα τελευταία τρία χρόνια στους διαδραστικούς πίνακες αναλαμβάνοντας ένα σημαντικό μέρος(1,6 εκατ. ευρώ)από το πρώτο πιλοτικό έργο για την εισαγωγή των διαδραστικών πινάκων στα ελληνικά σχολεία.

Παράλληλα, η εταιρεία κινήθηκε στην αγορά πλοήγησης για Smartphones μετά και την κυκλοφορία του MLS Destinator για iPhone της Apple και για τα κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό Android της Google.