Στο πλαίσιο συνέντευξης που έδωσε στην Εφημερίδα των Συντακτών ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας επισήμανε το κρίσιμο ρόλο της νέας ψηφιακής οικονομίας για την ανάκαμψη της χώρας: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφορά μόνο τη δημόσια διοίκηση αλλά το σύνολο της οικονομίας, συνεπώς δεν είναι θέμα ενός κόμματος ή μίας κυβέρνησης.

Είναι υπερκομματικό, εθνικό ζήτημα και συνεπώς απαιτείται σύμπραξη δυνάμεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι απαραίτητη για την κατανόηση των αναγκών ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας και των επιχειρήσεων για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση, αλλά και αξιολόγηση της μετάβασης της χώρας στην ψηφιακή εποχή».

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί θέμα επιβίωσης και ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας σύμφωνα με τον Θ. Φέσσα. Γι΄αυτό και ο ΣΕΒ εκτιμά ότι «η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία πρέπει να είναι ψηλά στην εθνική ατζέντα», θεωρώντας, παράλληλα, ως προαπαιτούμενο τη «θέσπιση ενός αποτελεσματικού μοντέλου διακυβέρνησης στο οποίο θα συμμετέχει και ο ιδιωτικός τομέας και το οποίο θα εγγυάται την απρόσκοπτη ψηφιακή μετάβαση».